Předseda Soutěžní komise: Pavel Duffek

Statut řídícího pracovníka - .pdf
Zpráva Technického delegáta nebo Řídícího soutěže - pdf

Funkce Jméno Telefon E-mail
předseda Pavel Duffek 603 155 339 duffino.pavel@seznam.cz
člen Zdeněk Brůžek 607 117 690 zdenek.bruzek@3zscv.cz
člen Jaroslav Calda 606 622 413 jaroslav.calda@seznam.cz
člen Václav Čermák 725 549 256 nursery.hso@seznam.cz
člen Martin Hrdina 723 051 845 gerojek@seznam.cz
člen Václav Janouch 602 104 545 shathl@volny.cz
člen Mojmír Klíma 703 126 094 mojmir.klima@seznam.cz
člen Alexej Lesnik 777 709 837 alexej.lesnik@seznam.cz
člen Veronika Purmanová 601 571 942 atletika.klasterec@seznam.cz

 

Soutěžní brožury ÚKAS:

Halová brožura 2024  
Halová brožura 2023 Dráhová brožura 2023
Halová brožura 2022 Dráhová brožura 2022
  Dráhová brožura 2021
Halová brožura 2020 Dráhová brožura 2020
Halová brožura 2019 Dráhová brožura 2019
Halová brožura 2018 Dráhová brožura 2018
Halová brožura 2017 Dráhová brožura 2017
Halová brožura 2016 Dráhová brožura 2016
Halová brožura 2015 Dráhová brožura 2015
Halová brožura 2014 Dráhová brožura 2014
Halová brožura 2013 Dráhová brožura 2013
Halová brožura 2012 Dráhová brožura 2012
Halová brožura 2011 Dráhová brožura 2011
Halová brožura 2010 Dráhová brožura 2010
Halová brožura 2009 Dráhová brožura 2009
Halová brožura 2008 Dráhová brožura 2008
  Dráhová brožura 2007
Halová brožura 2006 Dráhová brožura 2006
Halová brožura 2005 Dráhová brožura 2005
Halová brožura 2004 Dráhová brožura 2004
Halová brožura 2003 Dráhová brožura 2003
Halová brožura 2002 Dráhová brožura 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisy z jednání SK:

Rok 2014:
11.12.14

Rok 2015:
05.11.15

Rok 2016:
09.03.16

Rok 2017:
02.03.2017. 25.11.2017

Rok 2018:
SK_1-2018, SK_2-2018, SK_3-2018, SK_4-2018

Rok 2019:
SK_1-2019, SK_2-2019, SK_3-2019

Rok 2020:
SK_1-2020, SK_2-2020Zpráva SK 2020

Rok2021:
SK_1-2021, SK_3-2021, SK_4-2021