Napsal uživatel Milan Holcr dne Ne, 09/06/2020 - 06:56

Tak zase dobrý večer, 
v souladu se slibem, daným vám v předchozí zaslané informaci, vás chci seznámit s výsledkem pátečního (4.9.) setkání předsedů KAS v Ostravě. 
Setkání proběhlo dle připraveného programu, za účasti devíti předsedů KAS (Přibáň, Klesnil, Dočkal, Tikal, Konop, Stloukal, Hřib, Nejezchleba a Rybák - zbylých pět předsedů KAS se z jednání omluvilo), dále byli přítomni  paní Helena Fibingerová a místopředseda ČAS pan Oldřich Zvolánek. V úvodu jednání nám pan Přibáň přečetl dopis, zaslaný předsedovi ČAS reprezentačními trenéry a jejich svěřenci. Dopis popisoval nespokojenost autorů dopisu s formou a způsobem jednání ředitele ČAS a šéftrenéra ČAS s nimi. 
Následně paní Helena Fibingerová vyzvala přítomné předsedy KAS, aby usilovali o opětovné získání optimistické  a spolutvůrčí atmosféry v ČAS a aby zachovali podporu předsedovi ČAS s tím, že předseda ČAS vnímá citlivě současný stav v ČAS a je připraven situaci odpovědně řešit. 
Po těchto úvodních vstupech pokračovalo jednání dále, již bez účasti paní Heleny Fibingerové. 
Následně byly probrány všechny plánované body jednání s těmito závěry (prosím berte uvedené jako můj subjektivní pohled na probírané téma, oficiální zápis z jednání bude teprve vypracován, ale já vás chci co nejčerstvěji informovat):
- předsedové KAS vyzývají předsedu ČAS k urychlenému řešení personálních otázek v sekretariátu ČAS. Bude následovat setkání předsedy ČAS s vybranými zástupci předsedů KAS a na tomto jednání bude hledáno řešení výše uvedeného požadavku (nejsem mezi vybranými zástupci) 
- předsedové KAS nebudou řešit šéftrenéra ČAS, protože oblast reprezentace ČR nespadá do jejich působnosti
- předsedové KAS upozornili na nutnost úprav Stanov ČAS s ohledem na současné dvoukolejné řešení organizace a reprezentace atletického hnutí v KAS
- předsedové KAS opětovně poukázali na špatnou informovanost o důvodech některých uskutečněných rozhodnutí sekretariátu ČAS  (zápisy z jednání předsednictva - jejich přílišná povrchnost, která dostatečně nevysvětluje průběh jednání a důvod daného rozhodnutí, zápisy z jednání poradních orgánů ČAS, zápisy z jednání s manažery,...) a z toho plynoucích problémů, vyvolaných nedostatečným seznámením se s danou problematikou a jejím včasným prodiskutováním
- předsedové KAS se domnívají, že sekretariát ČAS (jeho vedení) nevnímá úlohu sekretariátu jako servisního orgánu (zajišťujícího styk se členy a orgány ČAS) , ale jako řídícího aparátu, s neomezenou pravomoci zasahovat do činnosti všech subjektů ČAS

V průběhu jednání mi bylo poděkováno za inicializaci uskutečněného setkání

Další případné podrobnosti vám rád sdělím ústně, po obdržení oficiálního zápisu z daného jednání. Věřím, že tímto opětovně dokazuji, že v žádném případě nejednám v nějaké tajnosti a že si vás neberu jako "štít" k prosazení svých osobních ambicí, ale naopak, hájím zájmy ÚKAS a jsem proto připraven obhájovat mé zvolení předsedou, v případě svolání mimořádné VH ÚKAS. 
S pozdravem a vírou ve vaší podporu, Milan Rybák - předseda ÚKAS