Napsal uživatel Milan Holcr dne St, 09/02/2020 - 15:55

Dobrý večer, 
v dnešní době tak trochu vře, jinak poklidná, voda v atletickém rybníčku. Protože jsem se jako předseda ÚKAS v nastálé situaci angažoval, neboť jsem přesvědčen, že jako vámi zvolený předseda ÚKAS jsem vázán povinností pracovat ve prospěch ústecké atletiky a atletiky jako takové vůbec, využil jsem přítomnost na MČR dospělých v Plzni k tomu, abych se poinformoval, co nového se v naší atletice odehrává. Výsledkem tohoto poinformování se je text "Výzvy k setkání se předsedů KAS", jehož jsem autorem a který vám níže  přeposílám:

"Zdravím vás kolegové, 
v průběhu MČR v Plzni jsem byl informován (pramen zatím podržím v utajení), že se v ČAS začíná jednat o významných personálních změnách. Jsem si vědom toho, že pokud jde o změny v sekretariátu ČAS, pak jde výhradně o kompetence ředitele ČAS, přesto si ale myslím, že bychom, jako členové Výboru ČAS, měli být o dění v ČAS informováni. Dokonce si myslím, že zajímat se o dění v ČAS je naší povinností, danou nám členskou základnou, která nás do funkci předsedů KAS zvolila. Dle informace, která mi byla sdělena, se změny mají týkat pozic ředitele ČAS a šéftrenéra ČAS. Dokonce již prý byly učiněny kroky směrem k předsedovi ČAS ve formě dopisu, požadujícího rychlé řešení situace (dopis vzešel od reprezentačních trenérů a trenérů resortních středisek). S ohledem na výše popsané, jsem využil příležitost a při setkání se s paní Helenou Fibingerovou v Plzni (i ona se údajně v požadovaných změnách aktivně angažuje), jsem ji požádal o poskytnutí informace, co se vlastně děje. Pani Fibingerová mi vysvětlila svůj pohled na situaci a zároveň mě požádala, abych vás, ostatní předsedy KAS oslovil a vyzval ke schůzce, které by se ráda zúčastnila. Totéž by rádi učinili i zástupci reprezentačních trenérů a trenéři resortních středisek. Jsem si vědom toho, že po této výzvě zase padne veškerá zloba na mou hlavu. Přesto jsem ale přesvědčen, že diskuze je nutná a většinou i prospěšnější, než rozbroje, které vyvolává neprodiskutované řešení. Nejsem revolucionář, za ktereho mě, jak zjišťuji, mnozí mají, nikdy jsem jím nebyl a ani do budoucna jím být nechci. Cítím se ale být povinen předat vám zmíněnou žádost a vyzvat vás k jednání. Jsme volení předsedové KAS, jsme členové Výboru ČAS a na VH ČAS máme, spolu s našimi krajskými delegáty, významné hlasovací zastoupení, proto zcela nezpochybnitelně máme i právo vědět, co se na půdě ČAS odehrává a v případě, že to uznáme za nutné, s ohledem na prospěšnost atletiky, máme i povinnost věci řešit. Jestliže jsme způsobilí např. ke spoluúčasti, zajišťování a propagaci akce Spolu na startu, jestliže jsme zapojítelní do podpory petice za halu v Brně, pak jsme určitě zapojitelní i do hledání cesty ve výše popsané problematice. 
Pokud jde o termín, pak navrhuji pátek odpoledne 4.9. v Ostravě, stejně asi budeme všichni a gigantu. 
Milan Rybák".
konec citace oné výzvy. 

Na tuto, mnou odeslanou výzvu reagovala většina předsedů KASů pozitivně s tím, že s termínem, místem konání i potřebou se sejít souhlasí. Následně se další organizace "chopil" předseda středočeského KAS, pan Klesnil, který ve spolupráci s místopředsedou Předsednictva ČAS pro KAS, panem Přibáněm rozeslali následující návrh programu jednání:
Zde je jeho citace :

"Dobrý den,
po konzultaci s Jackem vám zasílám návrh programu jednání schůzky předsedů KAS. Rovněž souhlasím s diskuzí v kruhu předsedů KAS. Je potřeba abychom připravili podněty pro vedení ČAS právě v kruhu předsedů, a následně je předložili vedení ČAS. Myslím si, že schůzka je velice důležitá, proto doufám, že se sejdeme v plném počtu. Dopis, který byl zaslán trenéry předsedovi ČAS mám. Slíbil jsem, že jej nebudu dále distribuovat. Zjistím zdali nebude odesílateli vadit, že jej pošlu předsedům. Pakliže ne, tak vám jej zašlu.
Program setkání předsedů - Vítkovice 4.9.2020 od 16:00 v restauraci na stadionu. 
Úvod 
Činnost sekretariátu ČAS
- Ředitel ČAS
- Šéftrenér ČAS
- Soutěžní oddělení ČAS
Zapojení výboru ČAS do rozhodování o strukturách a formátech soutěží
Příprava volební VH
Příprava změny stanov
Návrhy pro předsedu ČAS
Různé
Závěr
Toto je návrh, který můžeme samozřejmě rozšířit o další body, případně probrat cokoliv v diskuzi.
Prosím potvrďte Jackovi účast.
Zdraví, Jirka Klesnil.". konec citace. 

Asi si teď říkáte, proč vám toto posílám. Posílám vám to proto, protože dle mých informací existuje snaha, šířit mezi členy ÚKAS informaci, že já zneužívám funkci předsedy ÚKAS k prosazování si svých zájmů, bez projednání se členskou základnou a získání potřebného mandátu. Ujišťuji vás, že jsem toto dosud nikdy neudělal a nedělám ani nyní. Výše zveřejněné materiály by tím měly být důkazem. Žádné schvalování něčeho bez vašeho vědomí, ale pouze snaha o získání potřebných informací, aby následně bylo možné vám, členům ÚKAS, podat relevantní informace a za vaší účasti získat potřebný mandát k dalšímu případnému jednání. Setkání předsedů KASů, bude mít pouze informativní charakter a na daném jednání se nebudou odhlasovávat žádné pozměňující dokumenty. O výsledku jednání budu výbor ÚKAS i vás pochopitelně informovat. Doufám, že i přes obsáhlý rozsah podané informace mám nadále vaší důvěru a že jsem vás ujistil v tom, že nejednám o ničem bez vašeho mandátu.

Milan Rybák, předseda ÚKAS