Napsal uživatel Milan Holcr dne Ne, 03/08/2020 - 06:36

Oznámení pořadatelům soutěží na dráze a atletickým oddílům a klubům.
Soutěžní komise Českého atletického svazu upozorňuje všechny pořadatele a atletické oddíly, že z důvodu úpravy pravidla č. 23.5 (staré pravidlo č. 169.5) se mění výška překážek pro běh na 2 000 m překážek dorostenců z původních 0.914m ± 0.003m na novou výšku 0.838m ± 0.003m.
Doporučujeme pořadatelům a oddílům udělat v předstihu  kontrolu překážek, zda je na nich možné tuto výšku nastavit.
Další změnou je hloubka vodního příkopu, která se mění na 0.50m ± 0.05m (pravidlo 23.6). Původní hloubka byla 0.70 m (staré pravidlo 169.6) s tím, že pro nové stadiony se již doporučovalo snížení hloubky na 0.50 m. Vodní příkopy, které splňovaly pravidla z let 2018 – 2019  jsou považovány i nadále za regulérní.
Tyto změny vstupují v platnost od 1.4.2020.
 
Ing. Ondřej Veverka                                                                   Mgr. David Bor
předseda soutěžní komise ČAS                                               vedoucí oddělení soutěží ČAS