Komise rozhodčích

INFORMACE:

Aktualizovaný seznam rozhodčích bude k 31.5.2019 a umístí se na stránkách UKAS. K 31.7.2019 bude doplněn do registru rozhodčích ČAS.

V měsíci březnu 2019 jsme uspořadali školení rozhodčích 2.a 3. třídy a kandidátu. Současně proběhl seminář rozhodčích 2. a 3. třídy. Vše proběhlo v Děčíně.

V měsíci dubnu 2019 proběhlo školení rozhodčích 2. a 3. třídy a kandidátu, stejně tak doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy. Vše proběhlo v Ústí nad Labem.

UPOZORNĚNÍ: V měsíci listopadu 2019 uspořádáme v Bílině školení rozhodčích 2. a 3. třídy a seminář pro rozhodčí 2. a 3. třídy jako doškolení

Články: