Napsal uživatel Milan Holcr dne Ne, 03/07/2021 - 17:42

V příloze vám zasílám pozvánku na jednání VH ÚKAS, která se uskuteční dne 8.4.2021 v Bílině na tribuně atletického stadionu. Hlavními body jednání na VH budou:
1) volba delegátů na VH ĆAS, konané dne 17.4.2021 v Nymburku (pokud to epidemiologická opatření umožní).
2) schválení účetní závěrky za rok 2020
Součástí zasílané pozvánky je i jmenování tajemníka volební komise a seznam obeslaných členů ÚKAS s uvedeným počtem delegátů. Tento počet je dán počtem registrovaných členů v ČAS ke dni 1.1.2021.
Vzhledem k důležitosti schválení účetní závěrky a zvolení delegátů Na VH ČAS, vás prosím o zajištění svého delegáta, aby bylo jednání VH ÚKAS usnášení se schopné - to bude při počtu 16 přítomných delegátů.

S pozdravem Milan Rybák, předseda ÚKAS