Atletická kancelář 2

AK2 je úplně nový produkt vyvinutý společností ON LINE SYSTEM s.r.o. pro potřeby komplexního řešení servisu atletických soutěží. Program pracuje na všech verzích Windows od Windows 7 výše a není jinak co se týče operačního systému omezen. Program se spustí v internetové prohlížeči jako lokální aplikace, kde není nutné připojení k internetu. Pouze v případě stahování dat ze serveru ČAS či odesílání výsledků je toto připojení nutné.
Další důležité informace a soubory ke stažení naleznete na stránkách ČAS.
Mé poznatky:
Práce v druhé verzi programu mi připadá snadnější. Jsou zde zabudovány vychytávky, které v první verzi nebyly a které usnadňují práci obsluze.
Program běží pod prohlížečem GOOGLE CHROME a v prohlížeči MAXTHON zapnutém do Trubo režimu. Sám jej v tomto prohlížeči provozuji.
Po instalaci nové verze programu je vždy nutné vymazat mezipamnět (CASCHE) prohlížeče. Jinak se vám novinky v programu nezobrazí. U prohlížeče Google Chrome se toto provede stiskem CTRL+Shift+Del. Někdy stačí občerstvení paměti stiskem Ctrl+F5. U prohlížeče Maxthon se toto provede stiskem Alt+F, Vyčistit data, zaškrtnout Vyprázdnit mezipamněť a potvrdit OK.
Chyby v programu:
Atletika je na vyhodnocování a zpracování výsledků složitý sport, takže chyby se vždy najdou. Pokud na nalezenou chybu nebo nekorektnost zpracování výsledků upozorníte Ing. Blažeje, většinou je v další verzi opravena.
Spolupráce s cílovou kamerou:
Mám vyzkoušenu spolupráci s kamerou Omega, která je bez problémů.
S kamerou Alge Timing prý také vše funguje, ale já jsem narazil na problém s načítáním výkonů z kamery. Odesílání startovních listin do kamery fungovalo. Během závodů ale nebyl čas se tímto problémem zabývat. Možná to bylo jen špatným nastavení Software od Alge.


Pokud máte zkušenosti ať dobré, či horší a chcete se o ně podělit, napište mi na mail.


Milan Holcr