Povinnosti hlavních činovníků ÚKAS od roku 2020

Od roku 2020 budou povinně odesílat techničtí delegáti a řídící pracovníci po každém závodě pořádaném Ústeckým krajským atletickým svazem zprávu o průběhu utkání. Zpráva bude odeslána nejpozději 3 dny po závodě na emailovou adresu: flape@email.cz. Zpráva je ke stažení také na stránce "Soutěžní komise".
Pro hlavní rozhodčí platí prakticky totéž, jen formulář zprávy je zde nebo na stránce "Rozhodčí". Hlavní rozhodčí zasílají zprávu na Předsedu komise rozhodčích: Josefmairich@seznam.cz a na Předsedu soutěžní komise: flape@email.cz.

Články: