Historické dokumenty

Tak jako ČAS mapuje historii atletiky v České republice, budu se zase já snažit zmapovat historii atletiky v kraji. Schválně nepíšu v Ústeckém kraji, protože územní rozložení krajů se postupem času měnilo. Od roku 1949 do roku 1960 se zdejší oblast nazývala Ústecký kraj. Od roku 1960 do roku 2001 se zdejší území nazývalo Severočeský kraj a od roku 2001 jsme opět Ústecký kraj. Atleti v našem kraji byli vždy výborní, což uvidíte z různých historický ročenek. Nejstarší ročenku, kterou se mi podařilo sehnat je z roku 1951. Je z archivu TJ Hvězda Trnovany. Postupně jak bude čas, budu všechny materiály skenovat a zveřejňovat. Dokumenty jsou prohledávatelné, takže pokud hledáte určité jméno, je šance je rychle najít. Prohledávatelnost závisí na kvalitě tisku dokumentu.

Prvními dvěma dokumenty jsou  Dlouhodobé tabulky 1946-1990 a Ročenka Ústeckého kraje z roku 1951.

Další dokumenty se budou objevovat v bloku "Historické dokumenty".

Články: