PŘIHLÁŠKY ATLETICKÝCH ODDÍLŮ/KLUBŮ K ČINNOSTI PRO ROK 2019

Přihlášky atletických oddílů/klubů k činnosti pro rok 2019 (dále jen „přihláška“) je možné podávat v termínu od 2. do 25. 1. 2019. Oddíly/kluby přihlášky podávají v evidenčním systému ČAS na adrese: http://registr.atletika.cz.
 

Podmínkou pro přihlášení k činnosti pro rok 2019 je mít v evidenčním systému ČAS odsouhlasenou Smlouvu o společném zpracování osobních údajů. Bez tohoto souhlasu se nebude možné přihlásit.

Celkové počty členů oddílu/klubu, počty registrovaných atletů v části 3 a celkové počty trenérů a rozhodčích v části 4 přihlášky oddíl/klub nevyplňuje. Tyto počty budou automaticky načteny podle skutečného stavu v evidenčním systému ČAS k 31. 12. 2018.

Dále žádáme o kontrolu jmenného seznamu všech členů oddílu/klubu v evidenčním systému ČAS a o jeho aktualizaci do 31. 12. 2018, jak vyplývá ze směrnice ČAS č. 3/2016, o evidenci členské základny v ČAS, ideálně podle podepsané Smlouvy o odměně za zpracování osobních údajů. Nezapomeňte též zaškrtnout/nezaškrtnout políčko Souhlas zasílání obchodních sdělení (nepovinné, jedná se například o možnost zaslat členům informaci o sportovních akcích či výhodných nabídkách našich partnerů) a zaškrtnout políčko Člen vzal na vědomí informaci o zpracování osobních údajů (povinné). Tyto informace byste měli mít již v rámci informovaného souhlasu Vašeho člena ve Vašem oddílu/klubu dle námi zaslaných podkladů. Políčko Člen vzal na vědomí informaci o zpracování osobních údajů musí být v systému zaškrtnuto!!!!!

 

Tato data lze nahrát hromadně (není třeba klikat na každé políčko zvlášť), více informací případně dostanete u Mgr. Ondřeje Bendy, tel.: 233 014 404, e-mail: obenda@atletika.cz.

Žádáme o kontrolu uvedených údajů v přihlášce (kontaktní údaje na oddíl/klub) a údajů o stadionu v užívání oddílu/klubu.

V případě změny v oddílovém/klubovém oblečení proveďte tuto aktualizaci v části 6 přihlášky.

  • Od roku 2018 je zavedena evidence oddílových/klubových dresů, které jsou na základě soutěžního řádu vyžadovány pro start v mistrovských soutěžích, kde je správnost těchto dresů důsledně kontrolována.

Připomínáme, že typy členství trenér a rozhodčí jsou výhradně ve správě ČAS, oddíl/klub je nemůže editovat/zakládat/mazat, jsou pro něj dostupné pouze k nahlédnutí a kontrole. Pokud by oddíl/klub měl zájem o provedení změn v databázi trenérů či rozhodčích, zašle požadavek na ČAS na e-mail: atletika@atletika.cz pro změnu u trenérů či na e-mail: omaresova@atletika.cz pro změnu u rozhodčích.

Více informací naleznete ZDE

RNDr. Ladislav Kňákal
předseda organizační komise ČAS

Články: