Změna technického delegáta na KP žactva v hale

Na KP žactva 25.2.2018 dochází ke změně technického delegáta. Po dohodě s Petrem Flanderkou se jím stává Milan Holcr (tel. 606879207, mail bezec@volny.cz).

 

Žádám vás o dodržení ustanovení propozic, aby nedocházelo ke zbytečným tahanicím.

Startující
Startují závodníci, kteří byli k účasti na přeborech přihlášeni resp. vybráni, a prezentovali se včas v závodní
kanceláři:
a) členové ÚKAS starší žáci a žákyně (roč. 2003 a 2004), mladší žáci a žákyně (roč. 2005 až 2006),
b) nečlenové ÚKAS (starty mimo soutěž) pouze roč. 2003 a 2004:


Omezení startů
a) závodníci resp. závodnice mohou startovat pouze v jednom běhu na 300 m a delším, nepočítaje
štafetu,
b) starší žactvo může startovat max. ve dvou disciplínách vyjma štafety s tím, že starty nad rámec dvou
disciplín jsou startem mimo soutěž, přičemž tyto musí být označeny v přihlášce; nesplnění tohoto
označení v přihlášce bude mít za následek zrušení startů závodníka nad limit dvou startů, a to
v disciplínách podle rozhodnutí technického delegáta.
c) mladší žactvo může startovat max. ve dvou disciplínách, vyjma štafety,
d) mladší žactvo nesmí startovat v kategorii staršího žactva, start povolen pouze ve štafetách (max. 2
závodníci)
e) závodníci a závodnice nar. v r. 2007 a mladší na přeboru startovat nemohou!!!

Milan Holcr

Články: