Kandidáti do nového výboru ÚKAS

Včera vypršel termín, do kterého bylo možno podat návrh kandidátů do nového výboru ÚKAS. Možnost navrhnout svého kandidáta využilo 6 klubů.
Volit se bude zvlášť předseda a na tento post je navržen jeden kandidát:
Ing. Milan Rybák.

Bude se volit revizor účtů a na tento post je navržen také jeden kandidát:
Ing. Pavel Břicháč.

Budou se volit členové výboru a na tyto posty se sešlo osm kandidátů:
Zdeněk Bažant - kandidát na funkci člen výboru,
Jaroslav Calda - kandidát na funkci člen výboru,
Bc. Petr Flanderka - kandidát na funkci člen výboru,
Milan Holcr - kandidát na funkci statistika,
Alexej Lesnik - kandidát na funkci člen výboru,
Josef Mairich - kandidát na funkci člen výboru,
Luděk Toman - kandidát na funkci člen výboru,
Mgr. Miroslav Vachuta - kandidát na funkci člen výboru.

Valná hromada nejprve rozhodne, kolikačlenný výbor bude v dalším volebním období "vládnout" a pak zvolí jeho členy.

Tajemník volební komise Milan Holcr

Články: