Volební valná hromada 2017

Datum a místo konání valné hromady ÚKAS.

Valná hromada ÚKAS se uskuteční v pátek 01. prosince 2017 od 17.30 hodin v jídelně 18.ZŠ v Mostě, Okružní 1235, 434 01  Most.

Podklady pro valnou hromadu:

Základní informace k valné hromadě.
Jmenování tajemníka volební komise.
Jednací řád valné hromady.
Volební řád valné hromady.
Výtah stanov ČAS pro KAS.

Dotazy na k průběhu a uspořádání valné hromady smeřujte na Ing. Milana Rybáka.
Návrhy kandidátů a případné dotazy k návrhům zasílejte na Milana Holcra.

Prosím o pozorné pročtení dokumentů, protože je v nich proti dřívějšku dost nových věcí.

Za výbor ÚKAS Milan Holcr.

Články: