STANOVENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČAS PRO ROK 2019 A JEHO SPLATNOSTI

Výbor ČAS dne 17. 11. 2018 podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2019 takto:
•    každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny
•    každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2019.

Články: 

Přihlášky k činnosti oddílů a klubů na rok 2019

 

Probíhají přihlášky klubů a oddílů k činnosti na rok 2019. Termín byl sice stanoven do 25. ledna, ale v zájmu svazu je, aby tak kluby a oddíly učinily co nejdříve. K dnešnímu dni je přihlášeno k činnosti 13 z 30 klubů Ústeckého kraje.

 

Přihlášku k činnosti proveďte v registru ČAS na odkazu

http://registr.atletika.cz

Podrobný návod najdete na webu ČAS

https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-atletickych-oddiluklubu-k-cinn2/

 

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat

Aktuální stav plnění smluv s ČAS k GDPR

Aktuální stav plnění smluv s ČAS jednotlivých klubů Ústeckého kraje a dalším postupu.

1. ČAS požadoval doplnění osobních údajů do registru (email na člena nebo zákonného zástupce, telefon + zaškrtnutí políčka souhlas se zasláním obchodního sdělení a políčka člen vzal na vědomí informaci o zpracování osobních údajů). Do konce roku měl mít každý klub doplněno 80% svých členů

2. Na začátku ledna stále nemá splněno 15 klubů kraje. ČAS prodlužuje lhůtu na doplnění do 20.1. 2019. Po tomto datu již nemůže garantovat, že bude moct proplatit druhou část odměny za doplnění údajů.

Trička pro rozhodčí

Vážení,

v příloze článku naleznete formulář na objednávku oblečení pro rozhodčí. Rozhoďte, prosím, sítě do oddílů a zašlete objednávku na potřebné množství.

Polokošile jsou již na skladu, na doobjednávku triček s krátkým rukávem počítáme s dodací lhůtou 3-4 týdny.

Velikosti jsou univerzální - spíše pánské, tak je třeba s tím pro dámy počítat.

Přeji úspěšné vkročení do nového roku.

 

Články: 

Stránky