Inspirace pro přípravky

Klub USK PROVOD Ústí nad Labem uspořádal pro své přípravky klubový přebor. Přebor se skládal ze tří závodů, které se uskutečnily během ledna a února. Děti byly rozděleny na dvě kategorie, v každé kategorii závodilo 7 přípravkových skupin, po jednotlivém závodě byli oceněni první tři nejlepší.

Články: 

Krajské přebory Úteckého kraje staršího a mladšího žactva, Jablonec nad Nisou

Zpráva technického delegáta. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených závodníků byly zrušeny disciplíny : skok o tyči straších žáků a skok o tyči starších žákyň.

Všichni přihlášení závodníci byli zařazeni do jednotlivých diciplín.  Závod na 1500 m mladších žákyň se poběží současně se staršími žákyněmi. 

 

Technický delegát: Pavel Duffek

STANOVENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČAS PRO ROK 2019 A JEHO SPLATNOSTI

Výbor ČAS dne 17. 11. 2018 podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2019 takto:
•    každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny
•    každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2019.

Články: 

Přihlášky k činnosti oddílů a klubů na rok 2019

 

Probíhají přihlášky klubů a oddílů k činnosti na rok 2019. Termín byl sice stanoven do 25. ledna, ale v zájmu svazu je, aby tak kluby a oddíly učinily co nejdříve. K dnešnímu dni je přihlášeno k činnosti 13 z 30 klubů Ústeckého kraje.

 

Přihlášku k činnosti proveďte v registru ČAS na odkazu

http://registr.atletika.cz

Podrobný návod najdete na webu ČAS

https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-atletickych-oddiluklubu-k-cinn2/

 

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat

Aktuální stav plnění smluv s ČAS k GDPR

Aktuální stav plnění smluv s ČAS jednotlivých klubů Ústeckého kraje a dalším postupu.

1. ČAS požadoval doplnění osobních údajů do registru (email na člena nebo zákonného zástupce, telefon + zaškrtnutí políčka souhlas se zasláním obchodního sdělení a políčka člen vzal na vědomí informaci o zpracování osobních údajů). Do konce roku měl mít každý klub doplněno 80% svých členů

2. Na začátku ledna stále nemá splněno 15 klubů kraje. ČAS prodlužuje lhůtu na doplnění do 20.1. 2019. Po tomto datu již nemůže garantovat, že bude moct proplatit druhou část odměny za doplnění údajů.

Stránky