Upozornění technického delegáta.

Na základě loňských nepříjemných problémů při KP jednotlivců dorostu a staršího žactva upozorňuji všechny kluby na toto:

1. Závody jsou určeny pouze pro dorost (ročníky 99-00) a starší žactvo (ročník 01-02). Start mladšího žactva v jakékoliv kategorii není povolen ani mimo soutěž. Start ročníků 98 a starších také není povolen ani mimo soutěž.

Články: 

Pozor změna disciplíny při 2.kole KPD stz

Vážení přátelé,

upozorňuji, že na druhém kole družstev st. žactva v Děčíně nebude skok daleký, jak je uvedeno v propozicích, ale uskuteční se skok vysoký, viz střídání disciplín na straně 6 krajské brožury.

  Zdeněk Brůžek - řídící soutěže.

Články: 

Stránky